Over ons


Take Over is een handelsnaam van NV New Homes. New Homes is sinds 1973 een onafhankelijke familiale onderneming bedrijvig in het handelen van vastgoed. Thans is New Homes nog steeds actief als vastgoedhandelaar en alles eromheen, behoudens voor taken die aan de wettelijk bepaalde beroepen zijn gereserveerd zoals bedrijfsrevisor, notaris, advocaat en vastgoedmakelaar.

Take Over onderscheidt zich door haar doelgerichte aanpak en services te combineren met haar uitgebreid netwerk van hoteliers en investeerders. We werken samen met de opdrachtgever, gaan opzoek naar kandidaten en fungeren als tussenpersoon bij de overname. De overnamebegeleiding is van A tot Z, in totale discretie. Wij streven naar de beste deals en resultaten.

Onze kernwaarden voor cliënten, leveranciers en medewerkers zijn: • Beogen om voortdurend een kwaliteitsvolle service te verlenen • Met kennis van zaken spreken en handelen • Engagementen steevast respecteren • Vriendelijk, discreet, authentiek, resultaatgericht en ambitieus zijn • Efficiënt en effectief omgaan met tijd en middelen

Wie de overdracht van zijn hotel, B&B of vakantiepark aan Take Over overlaat, blijft controle houden over het verloop van het overnameproces. We maken ons sterk om de eigenaar bij elke belangrijke stap te betrekken. Op die manier is de opdrachtgever onafgebroken geïnformeerd en kan hij steeds de nodige input en feedback geven. Take Over is partner van de eigenaar en verkoopt logiesverstrekkende ondernemingen enkel met inspraak van de opdrachtgever.

De activiteiten van een makelaar verschillen fundamenteel van onze werkzaamheden en resultaten als overnamebemiddelaar. Vaak worden de expertises door elkaar gehaald. Echter een vastgoedmakelaar heeft geen bedrijfseconomische opleiding genoten en geen enkele kennis van vennootschappen, ook niet als er zich commerciële logiesverstrekkende gebouwen in de vennootschap bevinden. Bijgevolg kan de makelaar ondernemingen niet zaakkundig verkopen. Zie hier enkele wezenlijke verschillen tussen een overnamebemiddelaar (o) en een makelaar (m) • Verkoop van uw onderneming (o) versus verkoop van een gebouw (m) • Waardebepaling van uw onderneming rekeninghoudende met het pand (o) versus waardebepaling van het vastgoed (m) • Overnamecontract wordt opgemaakt door een advocaat (o) versus akte wordt opgemaakt door een notaris (m) • De eigenaar is de overlater, zonder exclusiviteitsovereenkomst (o) versus de makelaar is de exclusieve verkoper (m) • Overdracht van aandelen vrij en onbelast (o) versus meerwaarde belasting op gebouwen (m) • Focus op bedrijfseconomische aspecten en logiesverstrekkende vergunningen (o) versus toezicht op stedenbouwkundige attesten (m) • Financiële doorlichting vennootschap (o) versus vaststelling hypothecaire staat en erfdienstbaarheden (m)

De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid waardoor u – als logiesverstrekkende ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw horecabedrijf verbeteren. Concreet zijn dat adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het waarderen van uw bedrijf in de logiessector. Een kleine onderneming geniet tot 30% steun en een middelgrote onderneming tot 20% met een steunplafond van € 7.500 dat jaarlijks kan aangevraagd worden.