Over ons


TAKE OVER IS ERKEND ALS DIENSTVERLENER VAN DE KMO-PORTEFEUILLE. De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het waarderen van uw bedrijf. Een kleine onderneming geniet tot 30% steun en een middelgrote onderneming tot 20% met een steunplafond van € 7.500 dat jaarlijks kan aangevraagd worden.

PLAN VAN AANPAK Take Over onderscheidt zich door haar doelgerichte aanpak en services te combineren met haar uitgebreid netwerk. We werken samen met de opdrachtgever, gaan opzoek naar kandidaten en fungeren als tussenpersoon bij de overname. De overnamebegeleiding is van A tot Z, in totale discretie. Wij streven naar de beste deals en resultaten.

TAKE OVER WAARDEN Onze kernwaarden voor cliënten, leveranciers en medewerkers zijn: • Beogen om voortdurend een kwaliteitsvolle service te verlenen • Met kennis van zaken spreken en te werk gaan • Engagementen steevast respecteren • Vriendelijk, discreet, authentiek, resultaatgericht en ambitieus handelen • Efficiënt en effectief omgaan met tijd en middelen

TAKE OVER INFO Take Over is een handelsnaam van New Homes BV met BTW-nummer BE 0413.122.505. New Homes is sinds 1973 bedrijvig in het handelen van vastgoed. Thans is New Homes nog steeds actief als vastgoedhandelaar en alles eromheen, behoudens voor taken die aan de wettelijk bepaalde beroepen zijn gereserveerd zoals bedrijfsrevisor, notaris, advocaat en vastgoedmakelaar.

OVERNAMEBEMIDDELAAR VERSUS VASTGOEDMAKELAAR Wie de overdracht van zijn bedrijf aan Take Over overlaat, blijft controle houden over het verloop van het overnameproces. We maken ons sterk om onze opdrachtgever bij elke belangrijke stap te betrekken. Op die manier is de opdrachtgever onafgebroken geïnformeerd en kan hij steeds de nodige input en feedback geven. De activiteiten van een vastgoedmakelaar verschillen fundamenteel van onze werkzaamheden en resultaten als overnamebemiddelaar. Vaak worden de expertises door elkaar gehaald. Echter een vastgoedmakelaar heeft geen specifieke bedrijfseconomische opleiding genoten en geen enkele kennis van vennootschappen, ook niet als er zich gebouwen in de vennootschap bevinden. Bijgevolg kan de vastgoedmakelaar ondernemingen niet behoorlijk verkopen. Zie hier enkele wezenlijke verschillen tussen een overnamebemiddelaar (o) en een makelaar (m) • Verkoop van uw onderneming (o) versus verkoop van een gebouw (m) • Waardebepaling van uw onderneming eventueel rekeninghoudende met het pand (o) versus waardebepaling van het vastgoed (m) • Overnamecontract wordt opgemaakt door een advocaat (o) versus akte wordt opgemaakt door een notaris (m) • De eigenaar is de overlater van de aandelen (o) versus de makelaar is de exclusieve verkoper (m) • Overdracht van aandelen vrij en onbelast (o) versus meerwaarde belasting op gebouwen (m) • Focus op bedrijfseconomische aspecten en logiesverstrekkende vergunningen (o) versus toezicht op stedenbouwkundige attesten (m) • Financiële doorlichting vennootschap (o) versus vaststelling hypothecaire staat en erfdienstbaarheden (m). Take Over is geen vastgoedmakelaar. Het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars heeft uitdrukkelijk bevestigd dat een aandelentransactie geenszins de tussenkomst van een vastgoedmakelaar erkend door het BIV vereist. New Homes/Take Over bevestigt uitdrukkelijk dat bij haar bemiddeling bij de overdracht van een onderneming steeds zal worden gewerkt met een aandelentransactie. Wanneer het bedrijf derhalve een éénmanszaak betreft, zal deze eerst een vennootschapsvorm krijgen, weze het via inbreng, en zullen vervolgens de aandelen worden overgedragen.