Uw hotel of logiesverstrekkende onderneming overlaten?

Doe beroep op onze deskundige overdrachtdiensten
U kan rekenen op professionele begeleiding van A tot Z
Geen exclusiviteitsovereenkomsten
Dé specialist in België
Erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille

Gewaarborgde discretie
Grondige kennis van de overnachtingssector
Referenties
Dagelijks geactualiseerd kopersbestand
Actieve begeleiding met permanent overleg en rapportering

Consulting


We starten elk consultingtraject met een kennismakend gesprek. Via een persoonlijke meeting gaan we samen bekijken welk advies-en begeleidingsparcours beantwoordt aan uw noden.

Overdrachtscan/audit
Ontdek waar uw logiesverstrekkende onderneming staat met de voorbereiding van de overdracht en wat eventueel beter kan. Overzicht van sterke en zwakke punten.

Overdracht voorbereiding
Vooraleer u uw logiesverstrekkende onderneming in de etalage zet, brengen we het bestaande administratieve aspect in kaart. Op basis van deze bevindingen, krijgt u aanbevelingen zodat de onderneming verkooprijp is. Hoe beter het dossier is voorbereid, hoe succesvoller de overdracht wordt.

Brainstorm*
U zit met vragen aangaande de overdracht, en voelt dat u nood heeft aan een klankbord, dan is een kort adviestraject voor u een must. U bepaalt wanneer u samen wil brainstormen en komt tot nieuwe inzichten.

Starters begeleiding 
U heeft een onderneming in de logiessector overgenomen of is dat van plan. Hoe begint u aan uw nieuw ondernemersverhaal en vormt u een goed bedrijf. Welke acties onderneemt u en hoe bouwt u een goede structuur uit? U kan zeker advies gebruiken om succesvol te zijn.

Overname consulting & coaching op afroep
U wenst of bent doende een onderneming in de overnachtingssector over te nemen, dan kan u van ons begeleiding en advies bekomen op aanvraag. Pakket van 10 uur overnamebegeleiding van A tot Z, op afspraak, via e-mail, videoconferencing en telefonisch.

Business consulting & coaching
Als ervaren uitbater komt u op een punt dat u hulp nodig hebt. De cijfers zijn niet wat ze moeten zijn en u kan nieuwe inzichten gebruiken om in de toekomst uw onderneming in de overnachtingssector beter over te laten. We brengen structuur zodat iedereen weet waarvoor uw onderneming in de logiessector staat. We bepalen samen de missie, visie, strategie, sterktes en zwaktes en geven aanbevelingen om het rendement te verbeteren en de waarde te verhogen. Deze sessies geven een boost en zetten iets in gang wat tot betere resultaten leidt en in een latere fase tot een betere overdracht. Als u vooruit wil, uw overdracht wil voorbereiden en plannen, en later uw logiesverstrekkende bedrijf beter wil overlaten is dit iets voor u. Start op tijd.

Eerste referentiewaardering*
Eén van de belangrijkste elementen bij het overlaten is de correcte waardebepaling van de vennootschap. De geschatte waarde is van veel factoren afhankelijk en wordt op verschillende manieren vastgesteld. U krijgt een onderbouwde waardering die resulteert in het bepalen van een eerste referentiewaarde van uw onderneming. Essentieel om een realistische verkoopprijs met de hoogste slaagkans vast te stellen.

Verkoopprospectus – informatiememorandum
U heeft besloten dat uw onderneming wordt overgelaten en in de vitrine wordt geplaatst. Over meerdere facetten van de logiesverstrekkende onderneming wordt een eerste gedrukt overzicht op een professionele manier naar voor gebracht. Een must om de waarde van uw bedrijf in de overnachtingssector in het juist perspectief te plaatsen.

Familiale overdrachtbegeleiding
De overdacht van een onderneming in de logiessector aan iemand binnen de familie kent  zijn uitdagingen en dient goed te worden voorbereid. We leveren advies en begeleiding bij elke stap. Begin op tijd en doe het geleidelijk.

*Services die geschikt zijn bij overdracht en overname van ondernemingen in de overnachtingssector.
Voor bijkomende informatie en een volledig begeleidingsoverdracht-of overnametraject kan u rechtstreeks met ons contact opnemen via info@takeoverservices.com.

Overdracht aanpak


Overdracht aanpak Overdracht aanpak
Take Over biedt een breed scala van overdrachtdiensten aan hoteliers. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over hoe we samenwerken.

“Onze recentste overname in de hotelsector is zeer vlot verlopen, alles was in orde, en dat kom je niet vaak tegen. Take Over pakt dat héél professioneel aan"
G. Coenen - Value Stay Hotels

"Bedankt voor het gedane werk"
L. Geurden - Hotel Mardaga

"Alvast bedankt voor de leerrijke samenwerking"
C. Vantilt - B&B De Witte Merel

"Dank voor de plezierige samenwerking"
C. Peeters - Hotel Franky

WAT KAN DE OPDRACHTGEVER VAN TAKE OVER CONCREET VERWACHTEN?
Take Over zorgt voor de overdrachtadvies -en begeleiding van A tot Z. Concreet voorzien we professionele services en advies om het overdrachtproces tot een goed einde te brengen.

HET HOTEL EN DE LOGIESVERSTREKKENDE ONDERNEMING VERKOOPRIJP MAKEN
We verlenen verkoopadvies vooraleer het hotel, B&B of vakantiepark in de etalage wordt gezet. We vertrekken vanuit het standpunt van de opdrachtgever en brengen de bestaande administratieve en financiële situatie in kaart. Op basis van deze bevindingen, geven we aanbevelingen zodat de toeristische accommodatie onderneming verkoopklaar is. Hoe beter het dossier is voorbereid, hoe succesvoller de overdracht wordt.

DE REFERENTIEWAARDE VASTLEGGEN
Eén van de belangrijkste elementen bij overdracht is de correcte waardebepaling van zowel de logiesverstrekkende exploitatie als het toeristische accommodatie vastgoed. De geschatte waarde van de logiesverstrekkende onderneming is van veel factoren afhankelijk en wordt in overleg op verschillende manieren bepaald. Een onderbouwde waardering resulteert in het bepalen van een zogenaamde referentiewaarde, die essentieel is om in overleg met de eigenaar een realistische en onderbouwde verkoopprijs met de hoogste slaagkans vast te leggen.

DE OVERNAMEMARKT BEPALEN
Na het vastleggen van de juiste overdrachtprijs, gaan we na aan welke karakteristieken een kandidaat-koper moet voldoen. Op die manier worden een aantal geïnteresseerde partijen in beeld gebracht. Om de toekomstige kandidaat-kopers te informeren en interesseren, wordt een gedetailleerde prospectus opgemaakt. Op die manier krijgt een kandidaat-koper een eerste gedrukt overzicht over meerdere facetten van het hotel, B&B of vakantiepark.

DOELGERICHT OP ZOEK GAAN NAAR KANDIDAAT-OVERNEMERS
De geselecteerde kandidaat-overnemers worden op een discrete manier gecontacteerd. De geïnteresseerde kandidaten worden onderzocht op hun financiële draagkracht en solvabiliteit. Om discretie te waarborgen, wordt niet publiekelijk bekend gemaakt dat de logiesverstrekkende onderneming te koop staat. De geheimhouding voor de opdrachtgever wordt gegarandeerd door kandidaten een geheimhoudingsverbintenis te laten tekenen.

BEMIDDELEN BIJ ONDERHANDELINGEN
Bij grote belangstelling moeten er onderhandelingen tussen de koper en verkoper worden gevoerd. We bemiddelen bij deze onderhandelingen en staan de opdrachtgever bij. Op die manier komt men tot evenwichtige en correcte afspraken, met als doel een zo gunstig mogelijke deal te maken.

OPVOLGING NA VERKOOP
Na de ondertekening van de koopovereenkomst en de definitieve overname, kunnen zich nog bepaalde zaken voordoen tussen verkoper en koper. Ook dan blijven we ter beschikking voor hulp en professioneel advies.

NEEM CONTACT OP EN MAAK EEN AFSPRAAK OM DE OVERDRACHT VAN UW LOGIESVERSTREKKENDE ONDERNEMING DOOR TE NEMEN
.

Aanbod


 Omwille van discretie tonen we geen over te nemen ondernemingen in de overnachtingssector op onze website. Voor over te nemen logiesverstrekkende bedrijven dient u ons rechtstreeks te contacteren."

BelgiëHotels & logiesverstrekkende ondernemingen over te nemen

Overname aanpak


Overname aanpak
Take Over biedt een breed scala van overnamediensten aan hoteliers en investeerders. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over hoe we kunnen samenwerken.

WAT KAN DE OPDRACHTGEVER VAN TAKE OVER CONCREET VERWACHTEN?
Take Over zorgt voor de overnamebegeleiding -en adviesadvies van A tot Z. Concreet voorzien we professionele services om het overnameproces tot een goed einde te brengen.


DE OVERNAMEMARKT BEPALEN
We stellen samen met u een profiel op waaraan toeristisch accommodatie ondernemingen voor u moeten voldoen. Vervolgens maken we een selectie van logiesverstrekkende bedrijven dewelke overeenkomen met dit profiel. We kunnen onder meer gebruik maken van ons zeer uitgebreid netwerk van hoteliers, B&B's en vakantieparken om potentiële verkopers te vinden. Na afstemming met u, worden acquisitiekandidaten zorgvuldig en discreet door ons benaderd. Wanneer een overnamekandidaat inderdaad een verkoop overweegt, plannen we een oriëntatiegesprek tussen beide partijen.

REFERENTIEWAARDE VASTLEGGEN
In de praktijk worden veel waarderingsmethoden gehanteerd. Centraal bij de waardebepaling staan de verwachte toekomstige geldstromen van de over te nemen logiesverstrekkende onderneming en het bijbehorende risicoprofiel. Een waardebepaling van een logiesverstrekkende bedrijf is een complex geheel, waarin diverse variabelen een rol spelen. Dit vereist ervaring, kennis en expertise. We maken een inschatting van de haalbaarheid en binnen welke prijsrange we de transactie mogelijk achten.

TRANSACTIESTRUCTUUR BEPALEN
Na de analyse en waardebepaling kunnen we u adviseren over de wijze van overname en de transactiestructuur.

BEMIDDELEN BIJ ONDERHANDELINGEN
Wanneer de transactiestructuur helder is, kunnen we starten met onderhandelen. Dat is een belangrijk onderdeel, dat voor een groot deel de mate van succes bepaalt. Take Over helpt met dit soort onderhandelingen net als met het opstellen van de intentieverklaring.

BIJSTAND VERLENEN BIJ DUE DILIGENCE-ONDERZOEK

Nadat de intentieverklaring door beide partijen ondertekend is, mag u een due diligence-onderzoek uitvoeren. In overleg met de verkopende partij en u bepalen we de aard en de diepgang van dit onderzoek. Wij kunnen dit onderzoek, in overleg met u, uw accountant en juridisch adviseur coördineren.

KOOPOVEREENKOMST OPSTELLEN
Wanneer het due diligence-onderzoek goed verloopt, kan de overeenkomst worden opgesteld. Het opstellen van deze en eventueel andere overeenkomsten gebeurt door de advocaat, de intentieverklaring dient als basis.

OPVOLGING NA INVESTERING
Na de ondertekening van het contract en de definitieve overname, kunnen zich nog bepaalde zaken voordoen tussen overnemer en overlater. Ook dan blijft Take Over ter beschikking voor hulp en professioneel advies.

NEEM CONTACT OP EN MAAK EEN AFSPRAAK OM DE BEGELEIDING VAN EEN OVERNAME IN DE OVERNACHTINGSSECTOR TE BEKIJKEN.

Over ons


Take Over is een handelsnaam van NV New Homes. New Homes is sinds 1973 een onafhankelijke familiale onderneming bedrijvig in het handelen van vastgoed. Thans is New Homes nog steeds actief als vastgoedhandelaar en alles eromheen, behoudens voor taken die aan de wettelijk bepaalde beroepen zijn gereserveerd zoals bedrijfsrevisor, notaris, advocaat en vastgoedmakelaar.

Take Over onderscheidt zich door haar doelgerichte aanpak en services te combineren met haar uitgebreid netwerk van hoteliers en investeerders. We werken samen met de opdrachtgever, gaan opzoek naar kandidaten en fungeren als tussenpersoon bij de overname. De overnamebegeleiding is van A tot Z, in totale discretie. Wij streven naar de beste deals en resultaten.

Onze kernwaarden voor cliënten, leveranciers en medewerkers zijn: • Beogen om voortdurend een kwaliteitsvolle service te verlenen • Met kennis van zaken spreken en handelen • Engagementen steevast respecteren • Vriendelijk, discreet, authentiek, resultaatgericht en ambitieus zijn • Efficiënt en effectief omgaan met tijd en middelen

Wie de overdracht van zijn hotel, B&B of vakantiepark aan Take Over overlaat, blijft controle houden over het verloop van het overnameproces. We maken ons sterk om de eigenaar bij elke belangrijke stap te betrekken. Op die manier is de opdrachtgever onafgebroken geïnformeerd en kan hij steeds de nodige input en feedback geven. Take Over is partner van de eigenaar en verkoopt logiesverstrekkende ondernemingen enkel met inspraak van de opdrachtgever.

De activiteiten van een makelaar verschillen fundamenteel van onze werkzaamheden en resultaten als overnamebemiddelaar. Vaak worden de expertises door elkaar gehaald. Echter een vastgoedmakelaar heeft geen bedrijfseconomische opleiding genoten en geen enkele kennis van vennootschappen, ook niet als er zich commerciële logiesverstrekkende gebouwen in de vennootschap bevinden. Bijgevolg kan de makelaar ondernemingen niet zaakkundig verkopen. Zie hier enkele wezenlijke verschillen tussen een overnamebemiddelaar (o) en een makelaar (m) • Verkoop van uw onderneming (o) versus verkoop van een gebouw (m) • Waardebepaling van uw onderneming rekeninghoudende met het pand (o) versus waardebepaling van het vastgoed (m) • Overnamecontract wordt opgemaakt door een advocaat (o) versus akte wordt opgemaakt door een notaris (m) • De eigenaar is de overlater, zonder exclusiviteitsovereenkomst (o) versus de makelaar is de exclusieve verkoper (m) • Overdracht van aandelen vrij en onbelast (o) versus meerwaarde belasting op gebouwen (m) • Focus op bedrijfseconomische aspecten en logiesverstrekkende vergunningen (o) versus toezicht op stedenbouwkundige attesten (m) • Financiële doorlichting vennootschap (o) versus vaststelling hypothecaire staat en erfdienstbaarheden (m)

De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid waardoor u – als logiesverstrekkende ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw horecabedrijf verbeteren. Concreet zijn dat adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het waarderen van uw bedrijf in de logiessector. Een kleine onderneming geniet tot 30% steun en een middelgrote onderneming tot 20% met een steunplafond van € 7.500 dat jaarlijks kan aangevraagd worden.

Team


Marco Aerts Gedelegeerd bestuurder

Overnames en overdrachten in de overnachtingssector

Marco is reeds 25 jaar actief in de hotel -en overnachtingssector. Als bedrijfsleider van diverse bedrijven, kan hij een ruime ervaring voorleggen. Tevens beschikt hij over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk. Voor specifieke competenties werkt hij met onafhankelijke externe deskundigen. "Daarom bent u voor overdrachten en overnames van logiesverstrekkende ondernemingen bij Take Over in goede handen".

Contact


  • Schalmei 15, Schilde, België
  • www.takeoverservices.com