Overname aanpak


Overname aanpak
Take Over biedt een breed scala van overnamediensten aan hoteliers en investeerders. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over hoe we kunnen samenwerken.

WAT KAN DE OPDRACHTGEVER VAN TAKE OVER CONCREET VERWACHTEN?
Take Over zorgt voor de overnamebegeleiding -en adviesadvies van A tot Z. Concreet voorzien we professionele services om het overnameproces tot een goed einde te brengen.


DE OVERNAMEMARKT BEPALEN
We stellen samen met u een profiel op waaraan toeristisch accommodatie ondernemingen voor u moeten voldoen. Vervolgens maken we een selectie van logiesverstrekkende bedrijven dewelke overeenkomen met dit profiel. We kunnen onder meer gebruik maken van ons zeer uitgebreid netwerk van hoteliers, B&B's en vakantieparken om potentiële verkopers te vinden. Na afstemming met u, worden acquisitiekandidaten zorgvuldig en discreet door ons benaderd. Wanneer een overnamekandidaat inderdaad een verkoop overweegt, plannen we een oriëntatiegesprek tussen beide partijen.

REFERENTIEWAARDE VASTLEGGEN
In de praktijk worden veel waarderingsmethoden gehanteerd. Centraal bij de waardebepaling staan de verwachte toekomstige geldstromen van de over te nemen logiesverstrekkende onderneming en het bijbehorende risicoprofiel. Een waardebepaling van een logiesverstrekkende bedrijf is een complex geheel, waarin diverse variabelen een rol spelen. Dit vereist ervaring, kennis en expertise. We maken een inschatting van de haalbaarheid en binnen welke prijsrange we de transactie mogelijk achten.

TRANSACTIESTRUCTUUR BEPALEN
Na de analyse en waardebepaling kunnen we u adviseren over de wijze van overname en de transactiestructuur.

BEMIDDELEN BIJ ONDERHANDELINGEN
Wanneer de transactiestructuur helder is, kunnen we starten met onderhandelen. Dat is een belangrijk onderdeel, dat voor een groot deel de mate van succes bepaalt. Take Over helpt met dit soort onderhandelingen net als met het opstellen van de intentieverklaring.

BIJSTAND VERLENEN BIJ DUE DILIGENCE-ONDERZOEK

Nadat de intentieverklaring door beide partijen ondertekend is, mag u een due diligence-onderzoek uitvoeren. In overleg met de verkopende partij en u bepalen we de aard en de diepgang van dit onderzoek. Wij kunnen dit onderzoek, in overleg met u, uw accountant en juridisch adviseur coördineren.

KOOPOVEREENKOMST OPSTELLEN
Wanneer het due diligence-onderzoek goed verloopt, kan de overeenkomst worden opgesteld. Het opstellen van deze en eventueel andere overeenkomsten gebeurt door de advocaat, de intentieverklaring dient als basis.

OPVOLGING NA INVESTERING
Na de ondertekening van het contract en de definitieve overname, kunnen zich nog bepaalde zaken voordoen tussen overnemer en overlater. Ook dan blijft Take Over ter beschikking voor hulp en professioneel advies.

NEEM CONTACT OP EN MAAK EEN AFSPRAAK OM DE BEGELEIDING VAN EEN OVERNAME IN DE OVERNACHTINGSSECTOR TE BEKIJKEN.