Overdracht aanpak


Overdracht aanpak Overdracht aanpak
Take Over biedt een breed scala van overdrachtdiensten aan hoteliers. Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer over hoe we samenwerken.

“Onze recentste overname in de hotelsector is zeer vlot verlopen, alles was in orde, en dat kom je niet vaak tegen. Take Over pakt dat héél professioneel aan"
G. Coenen - Value Stay Hotels

"Bedankt voor het gedane werk"
L. Geurden - Hotel Mardaga

"Alvast bedankt voor de leerrijke samenwerking"
C. Vantilt - B&B De Witte Merel

"Dank voor de plezierige samenwerking"
C. Peeters - Hotel Franky

WAT KAN DE OPDRACHTGEVER VAN TAKE OVER CONCREET VERWACHTEN?
Take Over zorgt voor de overdrachtadvies -en begeleiding van A tot Z. Concreet voorzien we professionele services en advies om het overdrachtproces tot een goed einde te brengen.

HET HOTEL EN DE LOGIESVERSTREKKENDE ONDERNEMING VERKOOPRIJP MAKEN
We verlenen verkoopadvies vooraleer het hotel, B&B of vakantiepark in de etalage wordt gezet. We vertrekken vanuit het standpunt van de opdrachtgever en brengen de bestaande administratieve en financiële situatie in kaart. Op basis van deze bevindingen, geven we aanbevelingen zodat de toeristische accommodatie onderneming verkoopklaar is. Hoe beter het dossier is voorbereid, hoe succesvoller de overdracht wordt.

DE REFERENTIEWAARDE VASTLEGGEN
Eén van de belangrijkste elementen bij overdracht is de correcte waardebepaling van zowel de logiesverstrekkende exploitatie als het toeristische accommodatie vastgoed. De geschatte waarde van de logiesverstrekkende onderneming is van veel factoren afhankelijk en wordt in overleg op verschillende manieren bepaald. Een onderbouwde waardering resulteert in het bepalen van een zogenaamde referentiewaarde, die essentieel is om in overleg met de eigenaar een realistische en onderbouwde verkoopprijs met de hoogste slaagkans vast te leggen.

DE OVERNAMEMARKT BEPALEN
Na het vastleggen van de juiste overdrachtprijs, gaan we na aan welke karakteristieken een kandidaat-koper moet voldoen. Op die manier worden een aantal geïnteresseerde partijen in beeld gebracht. Om de toekomstige kandidaat-kopers te informeren en interesseren, wordt een gedetailleerde prospectus opgemaakt. Op die manier krijgt een kandidaat-koper een eerste gedrukt overzicht over meerdere facetten van het hotel, B&B of vakantiepark.

DOELGERICHT OP ZOEK GAAN NAAR KANDIDAAT-OVERNEMERS
De geselecteerde kandidaat-overnemers worden op een discrete manier gecontacteerd. De geïnteresseerde kandidaten worden onderzocht op hun financiële draagkracht en solvabiliteit. Om discretie te waarborgen, wordt niet publiekelijk bekend gemaakt dat de logiesverstrekkende onderneming te koop staat. De geheimhouding voor de opdrachtgever wordt gegarandeerd door kandidaten een geheimhoudingsverbintenis te laten tekenen.

BEMIDDELEN BIJ ONDERHANDELINGEN
Bij grote belangstelling moeten er onderhandelingen tussen de koper en verkoper worden gevoerd. We bemiddelen bij deze onderhandelingen en staan de opdrachtgever bij. Op die manier komt men tot evenwichtige en correcte afspraken, met als doel een zo gunstig mogelijke deal te maken.

OPVOLGING NA VERKOOP
Na de ondertekening van de koopovereenkomst en de definitieve overname, kunnen zich nog bepaalde zaken voordoen tussen verkoper en koper. Ook dan blijven we ter beschikking voor hulp en professioneel advies.

NEEM CONTACT OP EN MAAK EEN AFSPRAAK OM DE OVERDRACHT VAN UW LOGIESVERSTREKKENDE ONDERNEMING DOOR TE NEMEN
.