Consulting & rendementsverbetering


Diensten die waarde toevoegen aan uw verkoop of overname

Consulting & rendementsverbetering
De waardebepaling van uw KMO en logiesverstrekkende onderneming
Eén van de belangrijkste elementen bij het overlaten is de correcte waardebepaling van uw vennootschap. Vaak hebben mensen het idee dat de berekening heel simpel is, dit is het niet. De geschatte waarde is niet enkel een multiple van de EBITDA. Het vraagt een grondige analyse om de juiste verkoopprijs te bepalen. Door eenvoudige formules te hanteren riskeert u dat de verkoopprijs te laag is of de vraagprijs overgewaardeerd wordt waardoor u zich uit de markt zet. De waardering is van veel factoren afhankelijk en wordt op verschillende manieren vastgesteld. U krijgt van ons een onderbouwde waardering die resulteert in het bepalen van een eerste referentiewaarde van uw onderneming. Dit is essentieel om een realistische verkoopprijs met de hoogste slaagkans vast te stellen. TAKE OVER maakt een grondige analyse en waardebepaling.

Business recovery traject
Vele sectoren worden rechtstreeks geraakt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Anderen verwachten een stevige dip als gevolg hiervan in de nabije toekomst. De Belgische overheid heeft een stevig pakket neergelegd om dit zoveel mogelijk op te vangen. Dit zal voor veel bedrijven echter niet voldoende zijn. Zorg dat u handelt en neem uw toekomst en dat van uw werknemers in eigen handen. De resultaten van het business recovery traject leiden later tot een betere overdracht.

Het samenstellen van een verkoopdossier – informatiememorandum
U heeft besloten dat uw onderneming wordt overgelaten en in de vitrine wordt geplaatst. Over meerdere facetten van het bedrijf wordt een eerste gedrukt overzicht op een professionele manier naar voor gebracht. Een must om de waarde van uw vennootschap in het juist perspectief te plaatsen.

Overname consulting - op afroep
U wenst of bent doende een onderneming over te nemen, dan kan u van ons op maat begeleiding en advies bekomen van A tot Z op aanvraag.

Business consulting services - rendementsverbetering
Als ervaren ondernemer komt u op een punt dat u hulp nodig hebt. De cijfers zijn niet wat ze moeten zijn en u kan nieuwe inzichten gebruiken om in de toekomst uw vennootschap beter over te laten. We brengen structuur zodat iedereen weet waarvoor uw onderneming staat. We bepalen samen de missie, visie, strategie, sterktes en zwaktes en geven aanbevelingen om het rendement te verbeteren en de waarde te verhogen. Dit traject geeft een boost en zet iets in gang wat tot betere resultaten leidt en in een latere fase tot een betere overdracht. Als u vooruit wil, uw overdracht wil voorbereiden en plannen, en later uw bedrijf beter wil overlaten is dit iets voor u.

Familiale overdrachtbegeleiding
De overdacht van een onderneming aan iemand binnen de familie kent zijn uitdagingen en dient goed te worden voorbereid. We leveren advies en begeleiding bij elke stap. Begin op tijd en doe het geleidelijk.

Neem contact voor een kennismakend gesprek om na te gaan welke begeleiding of advies beantwoordt aan uw noden. TAKE OVER is een erkend overnamedienstverlener van de KMO-portefeuille. Maak hiervan gebruik en bespaar tot 30%. Voor bijkomende informatie en een volledig begeleidingsoverdracht-of overnametraject kan u rechtstreeks met ons contact opnemen via info@takeoverservices.com.