Consulting


We starten elk consultingtraject met een kennismakend gesprek. Via een persoonlijke meeting gaan we samen bekijken welk advies-en begeleidingsparcours beantwoordt aan uw noden.

Overdrachtscan/audit
Ontdek waar uw logiesverstrekkende onderneming staat met de voorbereiding van de overdracht en wat eventueel beter kan. Overzicht van sterke en zwakke punten.

Overdracht voorbereiding
Vooraleer u uw logiesverstrekkende onderneming in de etalage zet, brengen we het bestaande administratieve aspect in kaart. Op basis van deze bevindingen, krijgt u aanbevelingen zodat de onderneming verkooprijp is. Hoe beter het dossier is voorbereid, hoe succesvoller de overdracht wordt.

Brainstorm*
U zit met vragen aangaande de overdracht, en voelt dat u nood heeft aan een klankbord, dan is een kort adviestraject voor u een must. U bepaalt wanneer u samen wil brainstormen en komt tot nieuwe inzichten.

Starters begeleiding 
U heeft een onderneming in de logiessector overgenomen of is dat van plan. Hoe begint u aan uw nieuw ondernemersverhaal en vormt u een goed bedrijf. Welke acties onderneemt u en hoe bouwt u een goede structuur uit? U kan zeker advies gebruiken om succesvol te zijn.

Overname consulting & coaching op afroep
U wenst of bent doende een onderneming in de overnachtingssector over te nemen, dan kan u van ons begeleiding en advies bekomen op aanvraag. Pakket van 10 uur overnamebegeleiding van A tot Z, op afspraak, via e-mail, videoconferencing en telefonisch.

Business consulting & coaching
Als ervaren uitbater komt u op een punt dat u hulp nodig hebt. De cijfers zijn niet wat ze moeten zijn en u kan nieuwe inzichten gebruiken om in de toekomst uw onderneming in de overnachtingssector beter over te laten. We brengen structuur zodat iedereen weet waarvoor uw onderneming in de logiessector staat. We bepalen samen de missie, visie, strategie, sterktes en zwaktes en geven aanbevelingen om het rendement te verbeteren en de waarde te verhogen. Deze sessies geven een boost en zetten iets in gang wat tot betere resultaten leidt en in een latere fase tot een betere overdracht. Als u vooruit wil, uw overdracht wil voorbereiden en plannen, en later uw logiesverstrekkende bedrijf beter wil overlaten is dit iets voor u. Start op tijd.

Eerste referentiewaardering*
Eén van de belangrijkste elementen bij het overlaten is de correcte waardebepaling van de vennootschap. De geschatte waarde is van veel factoren afhankelijk en wordt op verschillende manieren vastgesteld. U krijgt een onderbouwde waardering die resulteert in het bepalen van een eerste referentiewaarde van uw onderneming. Essentieel om een realistische verkoopprijs met de hoogste slaagkans vast te stellen.

Verkoopprospectus – informatiememorandum
U heeft besloten dat uw onderneming wordt overgelaten en in de vitrine wordt geplaatst. Over meerdere facetten van de logiesverstrekkende onderneming wordt een eerste gedrukt overzicht op een professionele manier naar voor gebracht. Een must om de waarde van uw bedrijf in de overnachtingssector in het juist perspectief te plaatsen.

Familiale overdrachtbegeleiding
De overdacht van een onderneming in de logiessector aan iemand binnen de familie kent  zijn uitdagingen en dient goed te worden voorbereid. We leveren advies en begeleiding bij elke stap. Begin op tijd en doe het geleidelijk.

*Services die geschikt zijn bij overdracht en overname van ondernemingen in de overnachtingssector.
Voor bijkomende informatie en een volledig begeleidingsoverdracht-of overnametraject kan u rechtstreeks met ons contact opnemen via info@takeoverservices.com.